Klementinum 190, Praha 1

Výjimečné vystavení originálů

11.1.2022

Zveme vás na výjimečnou akcí, která se koná ve dnech 14. - 16. ledna 2022 v Zrcadlové kapli. Pomyslným vrcholem výstavy Kniha a závoj, prostřednictvím které si Národní knihovna připomíná 1100 let od mučednické smrti svaté Ludmily, bude vystavení nejvzácnějších rukopisů, které má Národní knihovna ve svých fondech. V nádherném prostředí barokní Zrcadlové kaple budou návštěvníci moci obdivovat celkem 18 originálů, včetně zlomku rukopisu latinského překladu Dalimilovy kroniky, který pravděpodobně vznikl na objednávku Jana Lucemburského nebo Karla IV. Dochovala se z něj zhruba desetina - 24 pergamenových stran s velmi bohatými iluminacemi, Zlomek tak dokládá, že nejstarší česká kronika byla přeložena i do latiny.

V expozici nebude chybět ani obrazová Velislavova bible, které je často přirovnávána ke středověkému komiksu. Bible vznikla kolem roku 1340 a je považována za nejobsáhlejší obrazový rukopis ve střední Evropě. Z původních 200 listů se jich dochovalo 178 a vedle scén ze Starého a Nového zákona jsou na nich zobrazeny i střípky z každodenního života tehdejší společnosti a rukopis je díky tomu zdrojem poznání života, či módy 14. století.

Ve všech dokumentech se pak objevuje právě svatá Ludmila, a to v různých kontextech, které mapují její život i rozvoj jejího kultu. Tyto skvosty nebyly dlouhá léta vystaveny a návštěvníci budou tak mít ojedinělou možnost si je na vlastní oči prohlédnout. Vzhledem k tomu, o jak významná díla se jedná a kvůli jejich ochraně, bude výstava přístupná pouhé tři dny, od 14. do 16. ledna vždy mezi 10. a 18. hodinou.

Zrcadlová kaple Klementina
14. – 16. 1. 2022 / 10.00 –18.00 hod.
Vstup zdarma

Obrazek

Nabídka využití


Novinky

20.4.2022 - Koncert klasické hudby
Koncert klasické hudby v podání Royal Czech Orchestra můžete navštívit 26. dubna 2022 od 18.00 hod. Na programu je výběr z klasické tvorby W. A. Mozarta, A. …

15.3.2022 - Pachelbel, Mozart a Vivaldi v Zrcadlové kapli
Srdečně vás zveme na koncerty Prague Royal Orchestra, které se konají 15. a 16. dubna 2022 od 18 hod. v Zrcadlové kapli. Na programu jsou skladby J. Pachelbela…

4.3.2022 - Myšlenky mé...
Srdečně vás zveme na hudebně literární odpoledne, které pořádají 12. března od 16 hod. Sdružení Ukrajinců a příznivců Ukrajiny a Slovanská knihovna. …

Archiv novinek